8. december 2031

Vand til Afrika


Fra VERDENSBILLEDETs udsendte medarbejder


Der er masser af vand under store dele af Afrika. Spørgsmålet har hidtil været, hvordan det kunne udnyttes. Det kan man nu - og man gør det.

 Dybt nede i undergrunden under store dele af Afrika har der siden istiden ligget store reservoirer med krystalklart, rent vand. I dag er der metoder til at finde, hvor det er, og danske virksomheder har udviklet midler til at hente det op. Det kommer ikke mindst flere hundrede tusinde klimaflygtninge og politiske flygtninge til gavn. Tidligere levede de en kummerlig tilværelse i kæmpemæssige lejre, hvor mange blev syge, fordi de ikke havde adgang til andet end forurenet drikkevand. Nu er i hvert fald sundhedstilstanden ved at blive væsentligt bedre. Det samme gælder desværre ikke fremtidsudsigterne for det stadigt voksende antal flygtninge. De er dog blevet en anelse bedre i takt med, at adgangen til vand nu også gælder for en del landsbyer uden for lejrene, således at man dér igen kan dyrke jorden og måske med tiden give plads og levemuligheder til flere mennesker.
     At man nu flere og flere steder kan hente vand op fra undergrunden, skyldes, at der med store solcelleanlæg kan skaffes den tilstrækkelige elektriske energi til at gøre det. Midlerne til det kommer flere steder fra og bliver for størstedelens vedkommende administreret gennem FN i såkaldte Host Community Programs. Men programmerne hviler ikke mindst på såvel økonomisk som professionel støtte fra forskellige fonde og organisationer som for eksempel Poul Due Jensens Fond, der har baggrund i den danske pumpevirksomhed Grundfos. Denne virksomhed har desuden udviklet en smart “power blend” styring, som sikrer en bæredygtig anvendelse af et dieseldrevet backup system, der sikrer en kontinuerlig drift. Desuden har man i en årrække haft et nært samarbejde med Aarhus Universitet om en kortlægning af undergrunden de steder i verden, hvor det er relevant at søge, og som sikrer, at man ikke blot på må og få går i gang med at bore efter vand.
      Gennem mange år har Poul Due Jensens Fond også arbejdet sammen med den amerikanske NGO Water Mission i bestræbelserne på at udbrede erfaringerne fra Afrika med at levere drikkevand ved hjælp af grøn energi fra solpaneler til samfund i andre dele af verden, hvor mangel på rent vand er en af de alvorligste årsager til stor sygelighed.

VERDENSBILLEDET.nu