30. januar 2031

Amazonas kollapset

Rapport:

Store dele af, hvad der tidligere var verdens største regnskovsområde, er i dag en tørkeramt savanne.Det har længe været forudset, at det ville gå sådan. Allerede for ti-femten år siden advarede forskere fra flere af verdens førende forskningsinstitutter om, at det, der måtte betragtes som et endeligt kollaps, var på vej. Nogle mente faktisk, at det ville være situationen allerede i 2021. Men politiske tovtrækkerier omkring fældning og afbrænding af skovene forhalede deres endeligt. I perioder blev der i Brasilien nedlagt forbud mod afbrændinger. Det skete som regel efter kraftigt pres både fra FN og fra enkeltlande. Men det indenrigspolitiske pres var større og fik regeringen til at bøje sig og give bønderne tilladelse til nye afbrændinger for at udvide deres landbrugsarealer, ligesom der blev åbnet for mere minedrift.
     I 2020 var 17 procent af Amazonas-området afskovet. I dag gælder det omkring 25 procent. Dermed har afskovningen nået det kritiske punkt, hvor regnskoven ikke længere er i stand til at producere den livgivende regn til sig selv, som den har gjort det tidligere, og som netop et det, der har givet den betegnelsen "regnskov". Det betyder, at flere og flere og stadigt større områder nu ligger hen som savanne. Samtidig øges antallet af skovbrande, og det samme gælder dermed den mængde af CO2, som sendes ud i Jordens atmosfære.

"Verdens lunger"
Det har fra flere sider været hævdet, at med afbrændingen af regnskovene i Amazonas-området vil atmosfæren omkrig vores planet blive udtømt for den ilt, som vi indånder. Den tidligere franske præsident Emmanuel Macron udtrykte således i en tale, at Amazonas' regnskov, som nu er i brand, "- er lungerne, der producerer 20 procent af planetens ilt".
      Heldigvis kunne stort set verdens samlede videnskab på området straks oplyste, at påstanden om de 20 procent var noget af en overdrivelse. Faktisk er det kun en væsentlig mindre del af planetens ilt, der stammer fra dens regnskove. Langt det meste af Jordens åndbare ilt stammer fra havene, og dér vil der stadig være nok til flere millioner år.
      Men meget andet er allerede gået tabt ved brandene. Blandt andet huser de tropiske skove et stort antal plante- og dyrearter, som ikke findes andre steder. Og både træer og andet organisk materiale rummer enorme mængder af kulstof, som ved afbrænding i meget høj grad bidrager til klimakrisen.


 

 

 

 

 

VERDENSBILLEDET.nu