12. marts 2031

Vindenergi til lavpris


Pressemeddelelse fra New Energy


Analysehuset New Energy har foretaget en undersøgelse af, hvilke nye danske projekter på vindenergi-området, der er så langt fremme, at de ventes at kunne gå i produktion inden for de nærmeste fem år. De vigtigste resultater af denne undersøgelse er nu udsendt i en pressemeddelelse.

Specielt fra de to største danske producenter af vindmøller er der skelsættende projekter på vej. Begge melder om, at de er tæt på at kunne levere landvindmøller, som med højder på op til 250 meter ikke blot er de hidtil største, men - og det er det vigtigste - også de hidtil markant mest effektive. Det vil for alvor kunne mærkes på prisen på vindenergi i en grad, så det definitivt vil udkonkurrere kul- og gaskraftværker på det meste af kloden. Det betyder, at vækstraten for landvind ventes at komme til at ligge så højt som omkring 30 procent, når de nye supervindmøller bliver introduceret på markederne.
     I forbindelse med undersøgelsen har New Energy også kastet et blik ud over, hvad der kan ventes fra udlandet på dette område. Og de danske producenter er absolut ikke alene på markedet. Der er tale om en meget hård konkurrence; men meget tyder på, at de danske producenter er helt fremme i front.
     Men det mest positive i den sammenhæng er dog det faktum, at fremgangen i produktion af vindenergi i løbet af de nærmeste år vil tvinge de fleste af de tilbageværende kul- og gaskraftværker til lukning.
      Der er dog stadig et meget stort problem i den forbindelse, nemlig det, at selv om man nok så meget taler om vindenergien som en vedvarende energi, så er den det jo rent faktisk ikke. For næsten overalt på kloden er der kortere og længere perioder, hvor der bare ikke er nogen vind, og indtil man finder effektive midler til at opbevare store mængder energi over længere tid, vil det være nødvendigt at holde konventionelle kraftværker i reserve i en form, så de hurtigt kan startes op, når vinden svigter. Det vil være kostbart at holde sådan en reserve på stand by, og udgifterne til det vil kun kunne betales over prisen på vindenergien. Så dette med "lavpris" vil - i hvert fald en tid endnu - være en sandhed med modifikationer.

VERDENSBILLEDET.nu