18. juli 2034

Solenergi til verden

Tidligere var noget af det, der primært var afgørende for at kunne gennemføre CO2-besparende foranstaltninger, om der var adgang til tilstrækkeligt med grøn energi. Den begrænsning eksisterer stort set ikke mere.
     VERDENSBILLEDET.nu har besøgt Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, som har spillet en vigtig rolle i den verdensomspændende udvikling af solenergi. Instituttets leder beretter om denne udvikling:For år tilbage blev der primært satset på vindenergi, og det er stadig en af de vigtigste kilder til grøn elektricitet. Men det er en ret dyr kilde både i anlæg og drift. Derfor var vi tilbage i 20'erne en forskergruppe, der besluttede at sætte fokus på alternative og især på billigere muligheder. Meget hurtigt kunne vi se, at det mest interessante ville være solenergi. Det var der to afgørende årsager til: De ny generationer af solceller var blevet langt mere effektive end de tidligere, og så var de også blevet langt billigere. Dertil kom, at man ikke behøvede den helt store lommeregner for at finde ud af, at det er væsentligt billigere at etablere anlæg med solceller end at opføre parker med kæmpestore vindmøller langt til havs.
      Men der var stadig et ikke helt afklaret spørgsmål: Ét er, at man nu er i stand til at etablere de tekniske anlæg stort set, hvor det skal være; men noget andet er, at man må kunne være sikre på, at det sker på steder, hvor der også er den tilstrækkelige mængde af sollys til rådighed for at gøre det rentabelt. Og hvor er det?
      Som noget af det første gik vi derfor i gang med at indsamle alle til rådighed værende data om solindstrålings-, vejr- og temperaturforhold for hele kloden, og disse data blev sammenholdt med data fra alle kendte større solcelleanlæg. Derved blev der skabt en meget præcis database over de steder på Jorden, hvor man med størst fordel
kan placere nye solcelleanlæg, og med angivelse af, hvilken type det bør være for at
opnå den størst mulige effekt. Denne database blev stillet til rådighed internationalt for
myndigheder og producenter, og den har siden været helt afgørende ikke alene for
etableringen af enkelte anlæg, men for hele landes og kontinenters energiproduktion
fra solceller og for, hvordan de kan sættes sammen for at fungere optimalt.
      Det har været et virkeligt udfordrende arbejde at få stillet disse modeller op for
placeringer af anlæg rundet på hele kloden; men det har fået en helt afgørende betyd-
ning for det faktum, at energiforsyning stort set alle steder nu ikke længere er noget,
der er forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til rentabiliteten. Man kan nu helt
præcist se, hvor det giver mest mulig effekt at etablere solcelleanlæg. Det er da også
årsagen til, at solenergi nu har en udbredelse, der i hvert fald er helt på størrelse med
vindenergien, og det har generelt medvirket til at bringe energipriserne ned på et niveau
betydeligt under det, vi tidligere kendte fra dengang, da den fossilt producerede energi
var den fremherskende på markedet.

VERDENSBILLEDET.nu