1. marts 2035

"Fredage for Fremtiden"

Hele verdens befolkning i demonstrationer for effektiv indsats her og nu imod klimaforandringerne.Gennem mange år har der praktisk talt årligt været mindst én dag, hvor der er blevet demonstreret i protest imod, at der fra verdens lederes side er blevet gjort for lidt for at vende den katastrofale udvikling af klimaet her på Jorden.
      Det begyndte for mere end 15 år siden, da den svenske teenage-pige Greta Thunberg satte sig ved trappen op til den svenske regeringsbygning og gjorde det klart, at dér ville hun blive siddende, indtil klimasituationen blev taget alvorligt af politikerne.
     Det blev der lagt mærke til - ikke blot i Sverige, men efterhånden over hele verden. Og i de følgende år fik hun voksende opbakning i flere og flere lande. Protestaktionerne blev koordineret, så der mindst én gang om året blev kaldt sammen til demonstrationer, og ret hurtigt fandt man ud af, at ugedagen fredag var den bedst egnede, og derfor opstod det internationalt samlende slogan "Fridays for Future".

      I de første år var det især de unge, der sluttede sig til disse demonstrationer. De forlangte, at der blev gjort en reel indsats for, at der kunne blive en fremtid også for dem. Efterhånden sluttede flere og flere ældre sig til, og aktionerne bredte sig fra land til land. Fra tusinder voksede antallet af demonstranter til hundredtusinder, og efterhånden skulle de tælles i millioner. Og de var med i stort set alle lande.
      Den hidtil største demonstration er i gang i dag, den 1. marts. Den begyndte i nat dansk tid i Østen, hvor et antal, der anslås til at nærme sig milliarden, gik på gaderne ikke alene i hovedstæderne i lande som Kina, Japan, Australien og Indonesien, men også i tusindvis af mindre byer. Og efterhånden som dagslyset breder sig vestover, vil andre millioner af mennesker i alle aldre slutte sig til folkeslagene i Øst.
      Overalt er kravet til verdens ledere klart: "Tag fat for alvor i dag! I morgen kan det være for sent!"
      Det er ikke tilfældigt, at det netop er i dag, at verden demonstrerer. Alle har lyttet til, hvad FN's Klimapanel nåede frem til på deres møde for fjorten dage siden. Og nu forlanger man, at i det mindste oplægget derfra bliver sat i værk, når der om andre fjorten dage skal holdes endnu en ekstraordinært generalforsamling i FN. Fra alle verdenshjørner bliver der givet udtryk for, at der indtil nu har været alt for megen snak og uenighed. Nu vil man se handling, og man stiller krav om, at alle verdens nationer skal finde sammen om løsningen af den ene opgave: Menneskehedens overlevelse.

 

VERDENSBILLEDET.nu