22.august 2048


 Al jernbanedrift i Danmark er nu på el
Det var hverken med faner eller trompetsignaler, da det i går blev markeret ved en reception i Lemvig, at den sidste jernbanelinje i Danmark sagde farvel til diesellokomotiverne og gik over til eldrift.

     Men det var faktisk en skelsættende begivenhed, da Lemvigbanen som den sidste jernbanestrækning i Danmark gik over til eldrift, og at man dermed kunne erklære hele den danske jernbanedrift fossilfri.
      Det er snart længe siden, at alle hovedlinjerne kunne melde klar med eldrift, hvor elektriciteten blev tilført via køreledninger. Men der var stadig en del kortere strækninger, hvor det ville være forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter at trække køreledninger. Beregninger viste, at der skal være en vis mængde togtrafik på en strækning, før det er økonomisk rimeligt at elektrificere den med køreledninger, og man ventede på en anden teknologi, som var godt på vej, nemlig batteridrevne tog. De første af den type blev sat i drift på Nordsjælland for otte år siden, og nu er så den sidste af de danske banestrækninger kommet med på den vogn.
      Der havde været arbejdet i en længere årrække med udviklingen af den samlede teknologi bag batteridrevet togdrift, før den kunne indføres på de to første strækninger, der var fra Holbæk til henholdsvis Kalundborg og Nykøbing Sjælland. Strækningen fra København til Holbæk drives ved hjælp af køreledninger, men i Holbæk deles togene op, hvorefter de fortsætter som batteritog til Kalundborg og Nykøbing.
      Under udviklingen af ledningsfri togdrift konkurrerede batteriteknologien med en anden mulig teknologi, nemlig brintdrift. Og selv om det altså blev batteridriften, der sejrede på de danske jernbaner, så er der stadig flere steder et arbejde i gang med yderligere udvikling af brintteknologien, som allerede i mange år har været anvendt med store fordele ikke mindst til busserne i flere af de danske storbyer. Specielt arbejdes der på at kunne anvende brint dels på de rigtig lange togstrækninger og dels inden for luftfarten. Det sker i forbindelse med udviklingsprojekter omkring Power 2 X, hvor brint og CO2 omdannes til flydende brændstof.

VERDENSBILLEDET.nu