30. september 2049


Tokyo under vand


VERDENSBILLEDETs østenkorrespondent har besøgt det oversvømmede Tokyo.


Store dele af verdens største by ligger i dag hen som en oversvømmet spøgelsesby. For otte dage siden blev den ramt af endnu en tyfon. Den var endnu kraftigere end den forrige, der strøg hen over det sydlige af Japan for mindre end tre måneder siden. Og hvad ingen havde troet muligt: den bragte endnu mere vand med sig. Omkring halvanden meter regn kastede den af sig i løbet af to døgn - altså godt og vel halvanden gang mere, end vi nu er kommet op på at få i Danmark i løbet af et helt år.
      Som det også er tilfældet andre steder i verden rammer vejrkatastroferne Japan med kortere og kortere mellemrum, og de bliver stadigt voldsommere med kraftigere vinde og større nedbørsmængder. Derfor er det nu mere end år siden, at dele af Tokyo blev definitivt opgivet. Det var simpelthen umuligt at nå at reparere skaderne efter den ene tyfon, inden den næste meldte sin ankomst. Siden er det større og større dele af byen, der er blevet opgivet, og flere millioner af storbyens indbyggere har måttet evakueres. Tusinder af mennesker er i løbet af de senere år aldrig nået at komme væk. De druknede i de rivende vandstrømme gennem det, der tidligere var byens gader, eller de blev dræbt under murbrokkerne i sammenstyrtede bygninger. I de kuperede dele af byen har jordskred forårsaget store ødelæggelser. De nyere dele af Tokyo er bygget, så de kan modstå de jordskælv, der gennem alle tider har ramt området med års eller måneders mellemrum. Men man har aldrig tænkt det nødvendigt at beskytte dem mod jordskred.
     Også de dele af byen, hvor det stadig er muligt at bo og arbejde, er kraftigt præget af de gentagne katastrofer. Dagligvarebutikkerne har kun få varer på hylderne, for dels er det
vanskeligt at få dem frem, fordi mange veje og jernbaner i hele den
sydøstlige del af Japan er skadede, og dels hamstrer folk varer for at
sikre sig, når de næste ulykker uvægerligt vil ramme. Det mærkes
også i restauranterne, for heller ikke dér kan de få alle de varer frem,
som de skal bruge, og kunderne bliver færre og færre. Og så er der
heller ikke nogen, der har lyst til at gå ud og more sig. Mange biogra-
fer og teatre er lukket; men enkelte steder forsøger et underhold-
ningsetablissement med revy, kabaret eller lignende at gøre en ind-
sats for at få folk til at glemme den barske tilværelse omkring dem.
      Alt, hvad staten og regionerne har til rådighed af mandskab - og
det er hundredtusinder af mennesker - er sat ind i bestræbelserne
på at bringe de områder, som prioriteres højst, tilbage til tålelige
forhold. Gader, veje og jernbaner skal ryddes og repareres. De byg-
ninger, der er vigtigst for samfundet, og som man vurderer, at det er
muligt reparere, bliver genopbygget. Og der arbejdes på højtryk med at skaffe tag over hovedet til den stadigt voksende skare af mennesker, som det er nødvendigt at evakuere. Endelig er det en stor opgave at få genetableret forsyningen med el og vand til dele af byen, som har måttet undvære disse livsfornødenheder i op til flere måneder. Nogle steder var det netop blevet bragt til at fungere igen, da tyfonen for tre måneder siden atter skabte adskillige nedbrud.
      Men sideløbende med det næsten sisyfos-agtige arbejde med at reparere og genetablere er japanerne blevet kloge af skade. Det gør sig gældende i deres deltagelse i det internationale samarbejde om nedbringelse af CO2-udledningerne. Men det gør sig i høj grad også gældende i en udvikling af midler og metoder til at undgå eller i det mindste til at begrænse følgerne her og nu af de stadigt hyppigere uvejr. For eksempel bliver der nu nogle steder i forbindelse med reparationer af gader og veje lavet nye foranstaltninger til at bortlede vand og andre steder til at dæmme op for det. Og når man reparerer elnettet, bliver det mange steder gjort på en måde, så det er langt mindre udsat for vejrpåvirkninger.
     Og netop dette med, at man kan blive klog af skade, har fået japanerne til i det seneste par år at oprette flere forskningsinstitutioner, hvor man studerer de forskellige former for skader, som landet er udsat for som følge af klimaændringerne, og hvor man så med ganske stort held har udviklet metoder til at begrænse dem. Det har blandt andet ført til, at der er udarbejdet detaljerede planer for evakueringer af op til syv millioner af Tokyos befolkning, men nu sker det helt afhængigt af, hvilken type uvejr der er på vej, hvor det vil ramme, og hvilken vej det vil tage. Tilsvarende planer ligger nu også klar i flere andre af de japanske storbyer, og det betyder, at der i hvert enkelt tilfælde kan sættes mere målrettet ind.
     Dette arbejde med forskning og planlægning bliver der også set på med stor interesse fra andre lande, hvor man har de samme voksende problemer og derfor gerne vil tage ved lære af japanernes erfaringer og gode ideer.

 

VERDENSBILLEDET.nu