8. februar 2055


Nu kan elektriciteten lagres


 Bureau NOVO Problemet omkring lagring af større mængder af energi er løst. Ja, faktisk er der nu flere mulige løsninger, så der kan vælges netop den, der passer bedst til de aktuelle forhold.

     Mængden af grøn elektricitet, der udvindes fra sol og vind, stiger år for år. Men indtil nu har der været et problem. For nok kalder man det vedvarende energi, men i virkeligheden er det jo alt andet end vedvarende. Der er tider, hvor vinden ikke blæser, og der er tider, hvor solen ikke skinner. Og så er der ingen eller meget lidt el-produktion. Men der er også tider, hvor vinden er kraftig, og hvor solen brager ned over Jorden, og så bliver der produceret meget mere el, end der her og nu kan aftages. Og selv om der i dag er udviklet meget effektive batterier af forskellig slags, så har det indtil nu været nødvendigt at have en produktionsreserve i baghånden i form af kraftværker drevet af fossile brændstoffer eller i bedste fald af biobrændsel. Det er det ikke længere

Smeltet salt
For nogle år siden kunne man fra virksomheden Aalborg CSP (Concentrated Solar Power) melde klar med anlæg, der kan gemme overskydende el og bringe det i brug igen, når behovet er der.  Sådanne anlæg er nu i drift mange steder i verden, og dermed har man fået løsning på det, der hidtil har været det helt store problem i forbindelse med en effektiv udnyttelse af vind- og solkraften. Det har så betydet, at næsten alle de sidste tilbageværende traditionelle kraftværker har kunnet lukkes, og dermed er meget betydelige kilder til CO2-udslip standset.
      De nye anlæg er baseret på anvendelse af smeltet, flydende salt. Kort forklaret fungerer de, ved at energien fra vindmøllerne og solcellerne overføres til en elvarmer, som opvarmer saltet til 565 grader Celsius, så det bliver flydende, hvorefter det lagres i et tanksystem. Her opbevares energien som varme, til vinden tager af, eller solen forsvinder, og efterspørgslen på elektricitet stiger. Så pumpes det varme salt til en dampgenerator, der driver en dampturbine til elproduktion og eventuelt også til fjernvarmeproduktion.
      Men faktisk kan anlæggene fra Aalborg CSP bruges til andet og mere end som en slags batteri, der kan lades op og aflades igen. Flere steder udnytter man, at de høje temperaturer kan udnyttes til fremstilling af brint, som derefter kan omdannes til flydende brændstof til anvendelse i blandt andet transportsektoren. Og hjemme i Aalborg er man godt på vej med at hente den CO2 ind, som dannes i forbindelse med cementfremstilling. Den blandes med brint og omdannes til metanol til brug i brændselsceller i transportsektoren.
      Saltanlæggene løser ikke hele problemet med udledningen af CO2 til atmosfæren. Men efterhånden som de udbredes yderligere til flere dele af verden, vil de være med til at mindske problemet betydeligt.

Kobberbatterier
Endnu et dansk projekt er på vej ud i verden for at give muligheder for at lagre energi. Det er udviklet på Ingeniørskolen Aarhus Universitet og drejer sig om batterier baseret på kobber.
      Der er tale om et såkaldt flowbatteri, og det er i første omgang tænkt til anvendelse hos den enkelte private forbruger, der har sine egne solceller på taget eller i baghaven. Teknologien i de hidtil kendte flowbatterier har været ret kompliceret, og kapaciteten har ikke været helt tilfredsstillende. Disse to problemer er nu løst med det ny kobberbaserede batteri, og det gør det på flere måder både billigere og mere anvendeligt. Derfor er det nu blevet mere attraktivt at udskifte ældre CO2-udledende varmeanlæg til fordel for varmepumper, der får den nødvendige energi fra den enkelte forbrugers eget solcelleanlæg.
      Men der er også andre muligheder i kobberbatterierne. Den grundlæggende designidé gør det nemlig muligt, at batteriet kan fungere modulært. Er der behov for en større effekt til en given opgave, sammenkobler man flere batterier og samler dem i større eller mindre stakke. Dermed kan de indgå i større elnet og fungere som det udjævnende element i forbindelse med elproduktion fra vindmøller og solceller.


Brint
For god ordens skyld skal det i denne sammenhæng nævnes, at som det tidligere er blevet omtalt her i VERDENSBILLEDET.nu, er brint blevet et af de helt afgørende midler, når det drejer sig om lagring af energi i stor skala.
     

 

VERDENSBILLEDET.nu