Hvem er jeg?


Den korte udgave af svaret på det spørgsmål følger her:


Født 27. marts 1934 i Ollerup på Sydfyn som søn af højskolelærer, forfatter og foredragsholder Rask Nielsen og hustru Vilna Aalbæk Nielsen


Døbt Bent Aalbæk-Nielsen


Elev i Ollerup Friskole 1940-1945, Derefter på Kirstine Seligmanns Skole i Vejle 1945-1948 og endelig mellemskoleeksamen fra Statsskolen i Svendborg 1949.


Arbejdsdreng på GUN Kugle- og Fyldepennefabrik i Vejle 1949-1950.


Elev i præparandklassen på Jelling Statsseminarium 1950-1951.


Optaget på Jelling Statsseminarium 1951 og lærereksamen 1 1955.


Aftjent værnepligt i Flyvevåbnet 1955-1957.


Ansat som lærer ved Brenderup Private Realskole 1957.


Gift med Bodil Vejby Nielsen den 4. juni 1958.


Ansat - sammen med Bodil - på den kommunale Sct. Michaels Skole i Oure 1958-1983.

Fra 1962 til 1974 medlem af Vejstrup Menighedsråd, kirkebylærer (fører af sognets kontraministerialbog) og kirkeværge.


Landsformand for Flyvevåbnets Soldaterforening 1960-1986.


I 1961 fik vi en søn, Lars.


I 1966 fik vi en datter, Nanna.


Siden 1962 har jeg været medlem af Flyverhjemmeværnet, og i årene 1978-1990 var jeg chef for Luftmeldeeskadrille Svendborg.


Fra 1974 til1978: Første formand for Flyveklubben "Take Off" på Tåsinge. Nu æresmedlem.


Tog afsked fra skolevæsnet i 1983 og startede Luft- og Rumfartsforlaget med udgivelse af bl.a. 18 årgange af Luft- og Rumfartsårbogen 1983-2000 og PPROPEL, Tidsskrift for Civil og Militær Flyvning 1983-2003.


Udnævnt til Ridder af Dannebrog den 1. oktober 1985.


Fra 1988 til 2002: Redaktør af Dansk Modelflyveunions medlemsblad ModelflyveNyt.


Blev enkemand i 2002.


Udgav romanen "Operation Skak - Kold krig i Østersøen" i 2002 (senere udgivet som e-bog)


Udnævnt til Hædersmedlem af Foreningen Danske Flyvere i 2003


Overgik til at være "pensionist på deltid" i 2003.


Formand og administrator for Andelsboligforeningen Gartnerhaven i Hesselager i årene 2003-2022. Derefter medlem af bestyrelsen indtil 2024.


"Ansat" som frivillig, ulønnet pensionist i Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) i 2004

-    Forfattet og/eller redigeret og produceret et større antal publikationer for FLYHIS, bl.a. Flyvevåbnets officielle jubilæumsbog 

     "60 år i arbejde for Flyvevåbnet" i 2010 og "Dansk militær flyvning gennem hundrede år" i 2012.


Tildelt Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats den 1. oktober 2015


Udgav værket "Flyindustriens udvikling gennem 25 år" I og II som e-bøger i 2016


Startede som blogger med Ældre-bloggen i 2016


Udgav romanen "Plejecenter Fremtiden" i 2019


Den 1. januar 2018 blev jeg oldefar til Signe Bodil. - og den mere detaljerede

Da jeg i 1985 blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, fulgte der en forpligtelse med: jeg skulle indsende en levnedsberetning til Ordenshistoriografen. Det følgende her er fortalt på grundlag af  denne levnedsberetning; men det er senere suppleret , så det nu vil være mere korrekt at betegne det som mine erindringer.


Det kan være de særeste ting, der bliver af betydning - ja, somme tider afgørende for, hvordan ens tilværelse udvikler sig.

   For mit vedkommende gælder det således, at jeg næppe havde fået anledning til at skrive denne beretning om mit liv og levned, hvis jeg ikke havde været platfodet. Det skal jeg senere vende tilbage til.


Men for at se en mere detaljeret beretning om, hvem og hvad jeg er, må jeg bede om at man klikker på et af afsnittene herunder:Afsnittene, der er nævnt herover,  er nyredigerede og supplerede, og dem kan man klikke sig direkte frem til.


Men der er jo også sket meget i min tilværelse siden 2002. Det arbejder jeg stadig på at fortælle om.