Velkommen her på min hjemmeside.


Jeg håber, at du vil kunne finde noget,

som du kan have glæde og udbytte af.

Romanen, der i 2002 blev udgivet som papir-bog, foreligger nu som E-bog og kan købes hos forlaget SAXO.


Adressen er: www.saxo.com, og der kan så søges på "Operation Skak".


Vi du læse om romanens tilblivelse, så klik HER og kom frem til en artikel fra 2002 i Fyens Stiftstidende.Tanker om

tilværelsen

Blandt andet vil du her kunne finde en reduceret udgave af

Ældre-bloggen,

hvor der fortsat fra tid til anden vil blive bragt aktuelle indlæg om os ældre og vores liv og vilkår.Du kommer til Ældre-bloggen ved at klikke

HER
VERDENSBILLEDET.nu
er en tænkt fremtidens netavis, hvorfra der i et særskilt site her på hjemmesiden bringes et uddrag af artikler fra perioden 2030 - 2099
og med særligt fokus på udviklingen af Jordens klima.

Du kan komme til det pågældende site ved at klikke på billedet herover. 


Så er den her

Min nye roman om

Plejecenter "Fremtiden"

ligger nu hos boghandlerne.

KLIK HER

hvis du vil læse noget om den.


Romanen om Den Kolde Krig i Østersøen


I 2002 fik jeg udgivet denne roman, der nu foreligger som E-bog. Jyllands-Posten skrev dengang:

   Underholdende og tankevækkende koldkrigs-krimi, der tegner en sovjetisk angrebsplan, bygget på villige hjælpere.

   Vi er midt i 80erne. Glasnost og perestrojka hviskes højere og højere i Moskva. I Vesten er der rastløs gang i fredsbevægelserne, og på Christiansborg må regeringen føre Nato-politik på oppositionens nåde.

   I Kreml har man fået en god idé. Samtidig med engagementet i Afghanistan vil man forsøge at bemægtige sig kontrollen med indsejlingen til Østersøen. Danmark skal besættes ved en hurtig overraskelsesmanøvre. De sovjetiske generaler og politbureaukrater regner med, at Nato vil være relativt ligeglad med et land, der selv, og helt demonstrativt, har vist så stor arrogance over for sin egen forsvarsalliance. Sandsynligheden for en væbnet konfrontation og storkrig vil være minimal.

Røde ventegrupper

Med 15 måneders frist til invasionsdagen går planlægningen i gang. Af største vigtighed er det at få bragt danske ventegrupper og sympatisører i stilling og i det hele taget forberede den rette stemning.

     Inden længe er aktivister da også i gang med at kræve et våbenfrit Danmark og Norden og med forskellige terrorvirksomhed at ryste befolkning, politikere og myndigheder.

     Det ser ud til, at de grumme planer vil lykkes. Men Ondskabens Imperium havde ikke regnet med Det Danske Hjemmeværn eller med danskernes særlige evne til at jokke konstruktivt i spinaten.

     Som vi alle ved, blev det ikke til nogen besættelse dengang midt i 80erne. Men måske har der i panikken før lukketid været optræk hertil. Hvem ved?

     Der er ikke megen tvivl om sym- og antipatier i Bent Aalbæk-Nielsens politiske thriller, som er hans debut i genren. Sovjets hensigter har altid været ureelle. Nato er vort lands bedste støtte, den almindelige holdning i nationen til forsvaret er for slap, og potentielle landsforrædere er beklageligvis fredet i klasse A.

     Bogen har et godt øje til en organisation kaldet Dansk Skolesamfund (Gæt selv, hvem det kunne være i virkelighedens verden). Det er her, muldvarpeagenterne findes, og det er også her, de sovjetisk betalte og kontrollerede fredsbevægelser har deres rødder. Med skoler og uddannelsesinstitutioner spredt ud i hele landet og et forhold til offentligheden præget af en vis skyhed og diskretion, er der skabt ideelle arnesteder for 5. kolonnevirksomhed. Da det hele imidlertid fuser ud, retter Skolesamfundet i stedet blikket mod de fjerne horisonter for dér at finde et lydhørt publikum for socialismens glade budskab. Hos Aalbæk-Nielsen er den psykologiske forklaring på Skolesamfundets støtte til Sovjet dog ikke så meget politisk bestemt som et udtryk for simpel magtliderlighed.

Basalt spændende

"Operation Skak" er basalt spændende, selvom vi naturligvis kender udfaldet. Spændingen går altså mere på "hvordan" end på "hvad". Det er den enkle kronologiske nedtællingsteknik med skiftende perspektiv snart hos den ene gruppe snart hos den anden, der bestemmer historiens ubønhørlige fremdrift.

     Sproget er neutralt, grænsende til det rapporterende, når det gælder almindelig beskrivelse. Sådan en stilistisk underspilning og tilbageholdenhed kan være - og er her - en styrke, når det gælder at opbygge spændingen.

     Men alt i alt en både tankevækkende og underholdende historie om, hvad der kunne være sket, mens vi sov i timen. Og så er det jo velgørende med en forfatter, for hvem værdirelativisme ikke er det største i verden.I luften med

  F-16

Hvad gør de mange F-16 her på siden?

Jo, de er udtryk for, at Flyvevåbnet som helhed har haft en afgørende indflydelse på min tilværelse, og specielt F-16 har givet mig min absolut største flyve-oplevelse.


 Klik her og læs mere om denne flyvning.


- samt om den næste, der var med en

F-104 Starfighter


Seks års tovtrækkeri skulle der til, før


Hjemmeværnet


omsider fik et navnKlik her


og se beretningen om, hvordan det gik til

Internationale Luft- og Rumfartsudstillinger

1978 - 2003


Efter lang tids arbejde blev jeg i 2016 færdig med min beretning om "Flyindustriens udvikling gennem 25 år". Af praktiske grunde er den delt op i to dele, hver på ca. 260 sider, der nu er udgivet som E-bøger gennem Forlaget Saxo.

       

Gennem de 25 år, hvor jeg redigerede tidsskriftet PROPEL og udgav Luft– og Rumfartsårbogen, besøgte jeg hvert år de store europæiske luft– og rumfartsudstillinger i Hannover/senere Berlin, Farnborough og Paris. Det har været vigtigt for at kunne følge og forstå udviklingen på disse spændende områder.


I bøgerne om "Flyindustriens udvikling gennem 25 år" Del I og Del II har jeg søgt at give  et indtryk af, hvad der var at se, høre og opleve på disse udstillinger.


Det var jo dengang som nu på disse store, internationale udstillinger, at virksomhederne præsenterede deres nyheder og fortalte de gode historier om udvikling og visioner. Men det er langtfra alle de spændende projekter, der er blevet til realiteter. Derfor er der i større eller mindre omfang efter omtalen af de enkelte udstillinger indsat et "Bakspejl", hvor der er fulgt op på en del af projekterne med en redegørelse for, hvad der siden er kommet ud af dem: succes eller fiasko - eller noget derimellem. På den måde er udviklingen inden for flyindustrien i nogen grad fulgt up to date.


Gennem udstrakt brug af hyperlinks fra et omfattende stikordsregister er det gjort nemt at klikke sig frem til hvert enkelt af de omtalte emner. Og bøgerne kan på den måde bruges som opslagsværker for enhver, der interesserer sig for flyindustriens og dermed for flyvningens udvikling - den civile såvel som den militære.


Se mere om bøgerne på www.saxo.com og søg på "flyindustri" eller på forfatternavn "Bent Aalbæk-Nielsen"